Curs oficial de nivell bàsic en prevenció de riscos laborals. DATES PENDENTS DE CONFIRMAR