¿Saps què es Moodle? Es un software dissenyat per a ajudar als educadors a crear cursos en línia d’alta qualitat i entorna d’aprenentatge virtual… La paraula Moodle originalment és un acrònim de Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Entorn d’Aprenentatge Dinàmic Orientat a Objectesi Modular).
 
Sol.licita informació dels nostres