*Formació a directius: 6h presencials o a
distància

*Formació personal oficina: 6h presencials o a
distància

*Formació pels treballadors de taller, producció o manteniment: 20h presencials esp. cada sector.

*Formació pels treballadors amb funcions de nivell bàsic: 50h (20h presencials, 30h distància)

*Formació de reciclatge: