1. INTRODUCCIÓ:

En el present document s’exposen des d’EIX PREVENCIÓ les actuacions
/mesures preventives a seguir davant la situació actual i, en referència a la
informació facilitada pel document elaborat per diverses entitats i publicat el
24/03/2020.

El document al qual es fa referència ha estat coordinat per la Subdirecció