I N F O R M A C I Ó , F O R M A C I Ó  P E R   A  C L Ú S T E R S. 
Jornades tècniques compactes (mitja jornada) enfocades a presentar i debatre l’actualitat en Prevenció de Riscos Laborals. Amb clar