A. Qualsevol persona que presenti un quadre clínic compatible amb una infecció respiratòria aguda (inici sobtat de qualsevol dels següents símptomes: tos, febre, dispnea) de qualsevol gravetat 
 
I es compleixi en els 14 dies previs de l’inici dels símptomes algun dels següents criteris epidemiològics: 
 
1. Història de viatge