Telèfon

93 885 50 90
Descarregueu la vostra revisió
Contacte
Localització
Carrer Torelló, 37-39, baixos
08500 Vic, Barcelona
Telèfon
938 85 50 90
Segueix-nos

PROCEDIMENT ACTUACIÓ CORONAVIRUS

PROCEDIMENT ACTUACIÓ CORONAVIRUS

A. Qualsevol persona que presenti un quadre clínic compatible amb una infecció respiratòria aguda (inici sobtat de qualsevol dels següents símptomes: tos, febre, dispnea) de qualsevol gravetat 
 
I es compleixi en els 14 dies previs de l’inici dels símptomes algun dels següents criteris epidemiològics: 
 
1. Història de viatge a àrees amb evidència de transmissió comunitària. Les àrees consideradees es  poden consultar a l’enllaç: 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/areas.htm
2. Història de contacte estret amb un cas probable o confirmat. (a una distància menor de 2 metres).
 
B. Qualsevol persona que requereixi hospitalització per una infecció respiratòria aguda amb criteris de gravetat (pneumònia, síndrome de distrès respiratori agut, fallida multiorgànica, shock sèptic, ingrés a UCI, o èxitus) en què s’hagin descartat altres possibles etiologies infeccioses que puguin justificar el quadre.